brand_004-

СЕРТИФИКАТИ & ПАРТНЬОРИ

Сертификат ISO 9001 : 2008 (Certificate ISO 9001: 2008)

Сертифицат издаден от TÜV NORD CERT за изпълнение на следните дейности:

- Обработване на данни;

- Картографски услуги;

- Създаване на GIS бази данни.

Сертификат ISO 9001 : 2008
Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра (License to perform cadastral activities)

Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ