ГИС и тематично картографиране

ГИС (Географска информационна система) е компютърно базирана система, съставена за да се събират, съхраняват, манипулират, анализират, управляват и представят всички видове географска информация. Географските информационни системи имат различни приложения най-вече в картографията и системите за взимане на информирани решения, посредством пространствено разположение и моделиране. ГИС технологиите могат да бъдат прилагани в различни изследвания на характестиките на пространствените обекти, в регионалното и териториалното планиране, както и във всички сфери от ежедневието на човек.

Информацията за създаване на ГИС база от данни, може да бъде набирана от различни източници, според приложението на системата. Основните източници, които ние предлагаме са Аерофото изборажения и стереокартиране на ситуация и релеф, въздушно заснемaне на територията с LiDAR, наземно картиране и мобилни системи за картографиране (video car).
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ