WEBGIS

Уеб базираната Географска информационна система (WebGIS) предоставя възможност за управление и публикуване на географски бази данни чрез Интернет. Тя е разработена чрез използването на така наречените “open sourse” технологии (MapServer, Geoserver, PostGIS и PostgreSQL), с модулна и скаларна архитектура, съгласно Европейската директива INSPIRE. Системата WebGIS позволява свързване към определена географска база данни, чрез всеки интернет браузър. Това дава възможност на потребителя да дефинира географска или тематична информация в зависимост от конкретните нужди и цели. Чрез тези платформи се предоставя на потребителите широка гама от услуги, сред които са: възможност да се следи развитието на административни процедури, известяване за събития, локализиране на обекти и явления, и много други.

Териториални анализи, пространствени заснемания, геообработване

Системата позволява локализиране и разпознаване на териториални елементи и информация в съответствие с различни нива за достъп, като кадастрално идентифициране на имоти, географска справка за адреси и навсякъде, където може да се приложат “ad-hoc” справки.

Системата поддържа широк набор от функции и методи за пространствен анализ на географски бази от данни (Point Buffer, Buffer Object Query Builder); проверка на топологична идентичност между елементите, които се въвеждат, и всички останали инструменти, необходими за използването и редактирането на картографската информация и управлението на територията.
ВИЗУАЛИЗИРАНЕ, КАРТОГРАФСКО ОФОРМЛЕНИЕ И РАЗПЕЧАТВАНЕ НА КАРТАТА

Вградени инструменти за печат и предпечатно оформяне от потребителите на системата. Възможност за избор на част от територията и представляващите интерес информационни слоеве, избор на формат, мащаб, резолюция, легендa и др. чрез автоматично генерирани в PDF формат файлове.

Дистанционно онлайн редактиране

Системата предоставя на потребителя възможност за буквено-цифрово и картографско онлайн редактиране, чрез което може дори дистанционно през интернет да се актуализира гео базата данни чрез вмъкване, изменение и анулиране на териториални елементи и буквено-цифрова информация, свързана с тях, също чрез преносими устройства, като таблети, персонални компютри, IPAD, смартфон и т.н., които могат да се използват на работната площадка.

icon-000001

Приложения

  • Публикуване на специализирани бази данни за наблюдение и превенция на околната среда, съдържащи интегрирани графики и буквено-цифрова информация в услуга на дейностите по мониторинг, инфраструктурно и градско планиране и др.;
  • Възможност за създаване на административни регистри с цел интегрирано използване на географската информация и данни от публичната администрация;
  • Предоставяне на безплатни или платени услуги на граждани, информация относно текущи процедури, обмен на документация и т.н.. Информация за специалисти, компании, експерти, търговски асоциации и други заинтересовани лица;
  • Системата предоставя услуги за оперативна съвместимост с WMS (Web Map Service) и WFS (Web Feature Service), които позволяват споделяне на пространствени данни между ГИС системи.
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ