brand_003-

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

WEBGIS

Уеб базираната Географска информационна система (WebGIS) предоставя възможност за управление и публикуване на географски бази данни чрез Интернет. Тя е разработена чрез използването на така наречените “open sourse” технологии (MapServer, Geoserver, PostGIS и PostgreSQL), с модулна и скаларна архитектура, съгласно Европейската директива INSPIRE. Системата WebGIS позволява свързване към определена географска база данни, чрез всеки интернет браузър. Това дава възможност на потребителя да дефинира географска или тематична информация в зависимост от конкретните нужди и цели. Чрез тези платформи се предоставя на потребителите широка гама от услуги, сред които са: възможност да се следи развитието на административни процедури, известяване за събития, локализиране на обекти и явления, и много други.

ico_plus_01
ico_plus_02

ГИС и тематично картографиране

ГИС (Географска информационна система) е компютърно базирана система, съставена за да се събират, съхраняват, манипулират, анализират, управляват и представят всички видове географска информация. Географските информационни системи имат различни приложения най-вече в картографията и системите за взимане на информирани решения, посредством пространствено разположение и моделиране. ГИС технологиите могат да бъдат прилагани в различни изследвания на характестиките на пространствените обекти, в регионалното и териториалното планиране, както и във всички сфери от ежедневието на човек.

Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ