brand_002-

СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНО КАРТОГРАФИРАНЕ (MMS)

СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНО КАРТОГРАФИРАНЕ С ИНТЕГРИРАНИ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ КАМЕРИ, МУЛТИСЕНЗОРНИ ДАТЧИЦИ, ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР И ГЕОРАДАР

MMS (Системи за мобилно картографиране) устройствата, наричани по-общо Videocar, са най-модерният инструмент за наземни проучвания; в интегрирана система. Те съдържат фотограметрични камери с висока резолюция, лазерни скенери, георадар (GPR), DGPS, вътрешни системи, одометри и др., които позволяват заснемането на геореферентни снимки на всички земни елементи по траекторията на движение на превозното средство, а също така и обекти под земната повърхност, като археологочни находки и технологични мрежи (чрез използване на GPR). Изображенията, получени чрез MMS, съставляват хронологично представяне на заснетите места, етикетирани с определени дати и възможност за получаване на пространствени данни. Освен това заснетите снимки и данни са архив, от който е възможно да се ползват и локализират, качествени и метрични данни за различни класове териториални елементи, представляващи конкретен интерес.

ico_plus_01
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ