УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Благодарение на опита, технологиите и партньорството си с компаниите в групата, ГЕОМАТ БГ ООД е в състояние да отговори на нуждите на широк и разнообразен кръг от потребители, вариращи от държавната администрация, частния сектор, строителството, архитектурата и др., подпомагайки ги с хардуерни и софтуерни решения от най- високо качество . ГЕОМАТ БГ ООД предлага широка гама от професионални услуги, вариращи от изработка на база данни, ГИС, техническо съдействие, управленчески инструменти за анализ, мониторинг и предотвратяване на природните бедствия и др.

ЦИФРОВИ ВЪЗДУШНИ ЗАСНЕМАНИЯ

ГЕОМАТ БГ ООД е в състояние да осигури серия от проучвания с цифрови камери, въздушни сензори, мултиспектрални сензори, LiDAR, за характеризиране на територията и околната среда във всички аспекти и качествени показатели. Благодарение взаимодействието си с другите дружества от групата, ние разполагаме с цялата технологична инфраструктура, необходима за извършване и затваряне на целия производствен цикъл.

ico_service_01
ico_service_02

СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНО КАРТОГРАФИРАНЕ (MMS)

MMS (Системи за мобилно картографиране) устройствата, наричани по-общо Videocar, са най-модерният инструмент за наземни проучвания; те могат да съдържат в една единствена интегрирана система фотограметрични камери с висока резолюция, лазерни скенери, камери, георадар (GPR), DGPS, вътрешни системи, одометри и т.н., които позволяват заснемането на геореферентни снимки на всички земни елементи по траекторията на движение на превозното средство и под земята (чрез използване на GPR). Изображенията, получени чрез MMS, съставляват историческа документация за състоянието на места, етикетирани с определени дати, благодарение на геореферентните параметри, с които те са оборудвани. Освен това събраните снимки и данни съставляват един вид архив, от който е възможно да се ползват, дори по различно време и в последствие, локализирани, качествени и метрични данни за различни класове териториални елементи, които представляват конкретен.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

SIT srl in forte sinergia con le altre aziende del gruppo offre servizi e soluzioni orientate alla conoscenza, al monitoraggio e alla governance del territorio con la produzione di banche dati topo-cartografiche integrate in Sistemi Informativi Territoriali e WebGIS, realizzando strumenti di supporto per la gestione del territorio e degli eventi che su di esso si sviluppano.

ico_service_03
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ