ПРЕДИМСТВА

ГEOMAT БГ ООД работи успешно с всички компании, които са част от сдружението. Това гарантира голям капацитет от квалифицирани експерти, високо технологично оборудване за различни цели, технологии и процедури за създаване на териториални бази от данни и тяхното използване, споделяне и разпространяване, включително чрез интернет. Ние имаме богат опит и умения, като в допълнение създаваме много добри връзки и работим професионално с различни специалисти и експерти, което ни помага да се справяме с всяко предизвикателство.

Надеждност и високо ниво на организация.

С цел да се гарантира качеството на предлаганите продукти и услуги, и спазването на всички срокове за изпълнения на проекти и доставка на продукти, Геомат има издаден сертификат за качество ISO 9001:2008 за всички продукти и услуги, които предлага.

ico_plus_01
ico_plus_02

Гъвкавост

Благодарение на индивидуалните умения и професионализъм на всички служители, Геомат БГ е в състояние да предостави цялостни решения и услуги, които да отговарят на нуждите на своите клиенти.

Партньорство

Една от основните причини, даваща ни възможността да създаваме, управляваме и разпространяваме качествени пространствени бази от данни е съвмeстната работа на всички фирми в обединението. Така ние постигаме високо качество на предлаганите продукти и услуги, отговарящи на изискванията на нашите клиенти.

ico_plus_03
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ