Четвърта национална среща на евроекспертите от общините

От 13 до 15 декември 2012 г. в гр. София, хотел „Принцес София”, се проведе IV-та национална среща на евроекспертите от общините. Срещата се организира от НСОРБ и “НСОРБ – Актив” ЕООД.

Основна цел на този национален форум е да даде възможност на общинските евроексперти да споделят опит и да обменят практики по подготовката и изпълнението на проекти. Съвместно с представителите на Управляващите органи на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и ръководителите на други финансови инструменти, експертите могат да дискутират проблеми и казуси, възникнали в процеса на усвояване на европейските фондове.

Акценти в програмата: •Дискусия с УО на Оперативните програми и ПРСР върху подобряване процеса на усвояване на средствата от европейските фондове; •Общинското участие при формулирането и при постигането на националните приоритети в следващия програмен период; •Финансов контрол и одит на общинските проекти.

ГЕОМАТ БГ ООД участва и сподели своя опит в областта на прилагането на въздушни заснемания при териториалното планиране и инфраструктурните проекти.

Връзки (links)

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1987691

http://prezi.com/apbg_mxpkqlk/sit/

news
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ